Onze gemeente


In 1948 kwamen in Arnhem voor de eerste maal enkele gezinnen bijeen in een leesdienst, als afdeling van de Gereformeerde Gemeente te Wageningen.  In hetzelfde jaar werd er een gebouw aan de Kortestraat gekocht en als kerk ingericht. Op 7 maart 1949 vond de instituering tot zelfstandige gemeente plaats door ds. M. Heerschap. Deze sprak daarbij over Ezechiël 48:35b: “En de naam der stad zal van dien dag af zijn: DE HEERE IS ALDAAR”. 

Op 24 juni 1965 werd het kerkgebouw in de Parkstraat in gebruik genomen door ds. G. Schipaanboord. In verband met de overkomst van een groot gedeelte van de plaatselijke Christelijk Gereformeerde kerk met haar predikant ds. J. C. van Ravenswaay, werd in juni 1969 het kerkgebouw aan de Parkstraat verlaten en verhuisde de gemeente naar het huidige gebouw aan de Groen van Prinstererstraat 1. 
Ds. J. C. van Ravenswaay was de eerste predikant van de gemeente en diende Arnhem van 1969-1973. Na een korte periode van vacant zijn diende ds. K. de Gier onze gemeente van 1975-1980. 

De predikantsplaats bleef daarna bijna 7 jaar onvervuld, totdat ds. R. Kattenberg zich op 7 januari 1987 aan Arnhems gemeente verbond. Op 25 juni 1995 nam ds. Kattenberg het beroep aan van onze zustergemeente in Vlissingen. Er volgde een vacante periode van bijna 5 jaar, totdat op 5 januari 2000 ds. R. Kattenberg opnieuw werd bevestigd als predikant van onze gemeente. Sinds november 2005 mist onze gemeente opnieuw een herder en leraar.

Op 26 maart 1999 werd herdacht dat de gemeente 50 jaar geleden werd geïnstitueerd. De consulent, ds. J.S. van der Net, ging in deze dienst voor. De tekst was gekozen uit 1 Petrus 1:25b: “En dit is het Woord dat onder u verkondigd is”