Colofon

Deze website wordt onderhouden onder verantwoording van de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente Arnhem 

Hoewel de inhoud met zorg is samengesteld, kan het zijn dat u onjuistheden of onduidelijkheden in de website aantreft. Wij stellen het erg op prijs als u dat aan ons laat weten. Opmerkingen, ideeën en suggesties over deze website zijn heel welkom! U kunt ze mailen aan webmaster@gergemarnhem.nl