Disclaimer


De websitecommissie besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de informatie die is en wordt geplaatst op de website. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend.

Gebruikersschade


De kerkenraad aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden op de website. De kerkenraad aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het gebruik van informatie van de website geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Websites van derden


Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

Op deze site worden geen links geplaatst naar bedrijven. 

E-mail


Als u een ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Inzage en wijzigen van uw gegevens


Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan: webmaster@gergemarnhem.nl